XIII Powiatowy Festiwal Piosenki MŁodzieŻowej „Akcent" za nami

W konkursie wzięło udział 15 solistów reprezentujących placówki oświatowo- kulturalne z terenu powiatu żyrardowskiego:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej
- Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach
- Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie
- Osiedlowy Klub „Koliber” w Żyrardowie
- Publiczne Gimnazjum w Mszczonowie
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie
- Mszczonowski Ośrodek Kultury w Żyrardowie
- Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie
- Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej
Komisja w składzie:
Przewodniczący – Zbigniew Perka – muzyk, kompozytor
Aleksandra Rudzińska – muzyk
Sławomir  Nalej – muzyk
Postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Agacie Baumel z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
Opiekun p. Iwona Skwarek
II miejsce – Marlenie Brejnak z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej
Opiekun p. Grażyna Lemańska
II miejsce – Małgorzacie Cieślikowskiej z Klubu Osiedlowego „Koliber” w Żyrardowie
Opiekun p. Robert Siniarski
III miejsce – Sylwii Urynowicz z Gminnego Centrum „Powozownia” w Radziejowicach
Opiekun p. Zbigniew Sękulski
Oraz dwa równorzędne wyróżnienia dla:
- Klaudii Ochnik z Publicznego Gimnazjum w Mszczonowie
Opiekun p. Jacek Zielonka
- Bartłomieja Marczaka z Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie
Opiekun p. Ludmiła Drobot-Kierzkowska
Komisja zwróciła uwagę na wysoki poziom prezentacji, doceniła również pracę opiekunów.
Organizatorzy złożyli szczególne podziękowania Staroście Powiatu Żyrardowskiemu P. Wojciechowi Szustakiewiczowi, który od wielu lat wspiera inicjatywy młodzieży z naszego powiatu.