Kolejne sukcesy plastyczne

Konkurs plastyczny zorganizowany został z okazji nadania szkole imienia Anny Jenke, która kochała ludzi i przyrodę. Uczyła dzieci czytać, pisać i opiekowała się nimi. Po wybuchu II wojny światowej zaangażowała się w pracę na rzecz bliźnich organizując zbiórki żywności, leków, przygotowując paczki dla jeńców, opiekując się rannymi. Była wspaniałą nauczycielką, wychowawczynią i dyrektorem.

Decyzją jury laureatkami konkursu zostały: Lena Myka (l. 10) i Nadia Wasilewska (l. 12). Przyznano również dwa wyróżnienia: Oldze Zajdel (l.11) i Veronice Makar (l.10). Podkreślić należy, że wszystkie wysłane prace zdobyły uznanie komisji oceniającej. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 24 kwietnia w Błażowej (woj. podkarpackie). Nagrodzone prace powstały pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.

Gratulujemy!