KOLEJNY RECYTATORSKI SUKCES URSZULI CHOCYK

W ramach tego konkursu istotna była popularyzacja literatury pięknej, poszerzanie repertuaru wokalnego o utwory poezji śpiewanej, rozwijanie uzdolnień twórczych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i wokalnych, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży, poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów poetyckich oraz popularyzacja twórczości Władysława Broniewskiego.


Jury w składzie: Olga Barańska, Eliza Łochowska i Bogdan Marciniak - oceniało m.in. dobór repertuaru, interpretację tekstu i ogólny wyraz artystyczny. W kategorii recytacja szkół ponadpodstawowych jury przyznało dwie nagrody: pierwszą nagrodę - miejsce otrzymała Urszula Chocyk reprezentująca nasz Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie. Ula została przygotowana przez panią Ewę Szklarską. Trzecią nagrodę jury przyznało Laurze Szewczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Drugiej nagrody nie przyznano.

Serdecznie gratulujemy naszej uzdolnionej recytatorce!