Ula Chocyk wyrÓŻNIONA W LUBLINIE

Ula Chocyk z wyróżnieniem na XIX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. Józefa Czechowicza w Lublinie
Cokolwiek jest wymaga miary wielkości - Józef Czechowicz
Jak co roku w rocznicę urodzin poety Józefa Czechowicza odbył się tym razem już XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Lublinie. W tym roku Młodzieżowy Dom Kultury reprezentowała recytatorka przygotowana przez panią Ewę Szklarską, Urszula Chocyk. Recytatorzy Młodzieżowego Domu Kultury z grupy teatralnej Maskarada, już od dawna biorą udział w tym prestiżowym ogólnopolskim konkursie recytatorskim dedykowanym pamięci wybitnego poety polskiego – Józefa Czechowicza i zawsze zdobywają na nim nagrody bądź wyróżnienia. Podobnie było i w tym roku, gdyż Urszula Chocyk otrzymała za swoją recytację wiersza Biernata z Lublina pt. Ile chytrców, tyle mędrców" zaszczytne wyróżnienie. Profesjonalne Jury wysoko oceniło jej dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs ten o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzony pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk, skupiał najlepszych recytatorów wyłonionych podczas eliminacji wojewódzkich, więc dla Uli wyróżnienie to jest dużym sukcesem, gdyż stanęła do recytatorskiej rywalizacji z najlepszymi. Jak sama mówiła chociaż na takim poważnym konkursie była pierwszy raz bardzo jej się podobało. Chwaliła niepowtarzalny klimat i organizacje gospodarzy czyli Młodzieżowego Domu Kultury ,,Pod Akacją" w Lublinie, wysoki poziom recytujących.

W tym roku obowiązywała obok trudnych wierszy samego autora ,,nuty człowieczej" Józefa Czechowicza wiersze poetów doby staropolskiej, aby poprzez inspirowanie poszukiwań repertuarowych i głębszej refleksji nad tekstem literackim przybliżyć młodzieży ich twórczość i nawiązać do ważnego jubileuszu 450 rocznicy zawarcia unii polsko-litewskiej zwanej unią lubelską, gdyż rok 2019 został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Unii Lubelskiej. Pani Ewa Szklarska otrzymała z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty specjalne pisemne podziękowanie za zainteresowanie poezją Józefa Czechowicza i wierszami poetów doby staropolskiej oraz wpajanie szacunku dla ojczystego języka.