POWIATOWY KOnkurs fotograficzny

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej pracenadesłane na IV Powiatowy Konkurs Fotograficzny

DUMNI Z POLSKI. POWIAT ŻYRARDOWSKI MOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ

zorganizowanego z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Konkurs zorganizowany został pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego .

Komisja w składzie :

Andrzej Szymaniak instruktor fotografii - przewodniczący

Zbigniew Kołaczek, artysta plastyk

Bożena Liszewska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie

Adam Lemiesz ,dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie po przeglądzie 226 zdjęć autorów we wszystkich kategoriach postanowiła przyznać:

w I kategorii (szkoły podstawowe kl. I – III)

NAGRODA – Lena Karmusik, lat 7 – Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej

Pozostałych miejsc nie przyznano.

w II kategorii (szkoły podstawowe kl. IV – VII)

I MIEJSCE – Urszula Karmusik, lat 13 - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej, n. Anna Kacpura

II MIEJSCE – Martyna Chmiel, lat 14Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie, n. Jadwiga Bartoszewska

III MIEJSCE – Tymoteusz Sadowski, lat 12 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żyrardowie, n. Elżbieta Lipska

III MIEJSCE – Natalia Starostka, lat 12 – Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, n. Łucja Michalska

Wyróżnienie – Alicja Matusiak, lat 12 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie,

w III kategorii (gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)

I MIEJSCE – Natalia Pecyna, lat 16 – Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, n.Anna Wawrzyniak

II MIEJSCE - Klaudia Czarnacka, lat 19 – Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, n. Anna Wawrzyniak

III MIEJSCE – Jakub Dymecki, lat 18 – Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, n. Włodzimierz Graczyk

Ponadto nagrody otrzymali:

Nagrodę Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie - Marta

Jagiełło, lat 15 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie, n. Jadwiga Bartoszewska

Nagrodę Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – Zofia Niewiadomska, lat 9, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, n. Jolanta Jankowska

Zakład Fotograficzny ufundował dla laureatów konkursu bezpłatne karnety na wywołanie zdjęć. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.