"Kapliczki - modlitwy zdroŻOne, Żniwne, ludowe"

Celem Stowarzyszenia Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki "DZIEDZICTWO" było tym razem stworzenie publikacji pokazującej walory kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chełmońskiego, ale w sposób inny niż jest to zwykle ujmowane w przewodnikach turystycznych. Stowarzyszenie poprzez wydawnictwo pokazało terenu Mazowsza Zachodniego przez pryzmat kapliczek, krzyży i drewnianych kościółków, które w sposób niezwykły wkomponowane są w tutejszy krajobraz.

 Kapliczki wznoszone przy drogach w celach wotywnych, dziękczynnych i obrzędowych nadal cieszą oczy przejeżdżających przez ten teren gości. Publikacja, którą  prezentujemy  jest bogato ilustrowaną, ciekawą pod względem graficznym wizytówką regionu. Mamy nadzieję, iż zdjęcia, tekst i forma plastyczna publikacji przyczynią się do promocji i popularyzacji walorów przyrodniczych i kulturowych Mazowsza Zachodniego.  
Zwiedzając te tereny skupiamy się na miejscach, które są opisywane w każdym przewodniku turystycznym, a zbyt rzadko zwracamy uwagę na piękno przydrożne, które opowiada historie codzienne. Podróż do której zachęcają autorzy - śladami kapliczek jest sentymentalną drogą przez życie minionych pokoleń, przez niezwykłość każdego ich dnia.
Autorami zdjęć są państwo Wioletta i Adam Pilorzowie, tekstu Aleksandra Gołębiewska. W książce wykorzystano również fragmenty tekstów laureatów konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie, MŁODEK i LGD Ziemia Chełmońskiego  w 2013 roku pt. "Krzyże i kapliczki przydrożne". Książkę w wersji elektronicznej można oglądać i czytać  wchodząc na stronę www.stowarzyszeniedziedzictwo.pl  (zakładka - wydawnictwa)  natomiast w wersji papierowej książka jest obecnie nieodpłatnie rozwożona do różnych instytucji w tym szkół, bibliotek i instytucji kultury na terenie Mazowsza Zachodniego.  Mamy nadzieję, że album przyczyni się do podniesienia wiedzy i wpłynie na  promocję materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej regionu oraz utrwali dziedzictwo kulturowe w świadomości mieszkańców. Mamy też nadzieję, że jego lektura okaże się dla każdego czytelnika podróżą wyjątkową, pełną odkryć, wspomnień, powrotów i wzruszeń.
Publikację możemy oglądać dzięki dofinansowaniu przez: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Album współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.