PrzepiĘknie zilustrowaŁy wiersze

Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania poezji oraz jej interpretowania, nie tylko słowem, ale także poprzez wrażliwość plastyczną. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej inspirowanej wybranym wierszem.

Ten rok okazał się rekordowy pod względem ilości prac, które wpłynęły na konkurs. Z całej Polski (szkół, bibliotek, świetlic, domów kultury, klubów) zgłoszono 1969 prac. Jury powołane przez organizatorów doceniło prace 4 wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Przyznano w I kategorii nagrodę główną Nikoli Fałtyn za ilustrację do wiersza "Ryby, żaby i raki" Jana Brzechwy. Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy otrzymały: Eliza Raztawicka za ilustrację do wiersza "Podróż na bocianie" Marii Konopnickiej, Amelia Radko, za ilustrację do wiersza "Siedmiomilowe buty" Jana Brzechwy, Zuzanna Malinowska, za ilustrację do wiersza "Bajka o królu" Jana Brzechwy. Laureatki rozwijają swoje umiejętności pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.  

Dziewczętom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.