SUKCES NAJMŁODSZYCH WOKALISTÓW Z MŁODEKU

Zespół działa od kilkunastu lat i wciąż cieszy się wielkim zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców. Najmłodsi uczestnicy liczą 3 lata, a najstarsi 9. Ze względu na ograniczenia regulaminowe zespół „Szałaputy” na Przeglądzie mogła reprezentować tylko wybrana grupa dzieci. Ostatecznie w konkursie wzięły udział solistki: Zuzanna Dropińska, Dominika Walczak, oraz zespół wokalny w składzie: Zuzanna Dropińska, Zofia Dziuba, Urszula Chocyk, Patrycja Kawecka, Kamila Kuran, Joanna Nowak, Ada Rudzińska, Antonina Stalińska i Dominika Walczak.


Po przesłuchaniach konkursowych komisja bardzo wysoko oceniła występy małych wokalistek z Żyrardowa, przyznając: w I kategorii wiekowej (przedszkola i klasy „0”) spośród 31 solistów i zespołów II miejsce Zuzannie Dropińskiej a III Dominice Walczak, natomiast w II kategorii wiekowej (klasy I – VI) na 41 podmiotów wykonawczych zespołowi „Szałaputy” II miejsce. Jest to dla dzieci i ich opiekunów wielki sukces i motywacja do dalszej pracy. Nagrodzone wokalistki pracują pod kierunkiem Urszuli Izdebskiej i Aleksandry Rudzińskiej.


W dniu 28.04.2013r. w Mrozach odbyło się podsumowanie Przeglądu „Kulturomaniak 2013”, podczas którego zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach.