Nasi Plastycy docenieni w kraju

Na konkurs przysłano 340 prac z 59 placówek oświatowych. Jury w składzie: Beata Kalinowska – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, Aleksandra Klimas – plastyk, Eugenia Peryga – plastyk - dokonało przeglądu prac plastycznych, biorąc pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania, pomysłowość, estetykę wykonania pracy i jej zgodność z tematem. Spośród nadesłanych prac jury przyznało nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych.

W grupie wiekowej od 5 do 8 lat wyróżnienie otrzymała Zofia Rutkowska, natomiast w grupie wiekowej od 9 do 12 lat I nagrodą uhonorowano Oliwię Sadowską.

Kolejny konkurs, w którym doceniono wychowanków naszej placówki zorganizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie ph. „Malowane poezją”. Na konkurs wpłynęło z całej Polski 535 prac z 49 instytucji. Komisja konkursowa przyznała nagrodę główną w kat. kl. I–III Indze Dobaczewskiej, nagrodę główną w kat. kl. IV– VI – Gabrieli Wąsikowskiej, wyróżnienieOliwii Mówińskiej. Kwalifikację do wystawy otrzymała Maja Kulas.

Szkoła Podstawowa w Błażowej była Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu PlastycznegoByć jak Anna”. W tym konkursie nagrodę otrzymał Mateusz Tylenda, natomiast wyróżnienie zdobyła Gabriela Wąsikowska.

Organizatorem V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku” był Nowodworski Ośrodek Kultury. W tym konkursie jury przyznał II miejsce Mateuszowi Tylendzie.

Wszyscy nagrodzeni wychowankowie Dziecięcej Akademii Plastycznej pracują w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie pod kierunkiem Pani Bożeny Liszewskiej.
Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.