Ola Perzyna doceniona w Warszawie

Zgłoszone na konkurs prace przedstawiały tradycje i zwyczaje ludowe. Były to min. Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki, Marzanna, Lajkonik, Kulig, Hejnał Mariacki. Jury w składzie: Hanna Stefańska –artysta plastyk, pedagog, Ewa Rakoczy- artysta plastyk, Jadwiga Ruzikowska – artysta plastyk, Walter- artysta ceramik, pedagog ,Robert Jankowski- artysta plastyk, dokonało przeglądu i selekcji 658 prac z 68 placówek oświatowych i instytucji kultury. Przyznano 30 równorzędnych nagród. Oprócz nagrodzonych zakwalifikowano 128 prac na wystawę pokonkursową w Galerii Ogrodu Zimowego Pałacu Młodzieży.

Wśród laureatów znalazła się wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie – Aleksandra Perzyna, lat 14, która otrzymała nagrodę. Olę przygotowała do konkursu Bożena Liszewska.