ZA NAMI XVI POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

Protokół z posiedzenia komisji podczas XVI Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej 2013


Festiwal odbył się 3 grudnia 2013 roku w Młodzieżowym Domu Kultury
w Żyrardowie o godzinie 11:00
Zgłosiło się 21 uczestników z 9 placówek oraz osoby zgłaszane indywidualnie:
Zespół Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie
Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie
Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej
Szkoła Podstawowa w Lutkówce
Szkoła Podstawowa w Michałowie
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
Szkoła Podstawowa w Piekarach
Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
Jury w składzie :
Grażyna Beliniak – muzyk , nauczyciel muzyki
Urszula Izdebska – muzyk , nauczyciel muzyki,
Aleksandra Rudzińska – muzyk , nauczyciel muzyki
Przy ocenie brało pod uwagę:
 Wartość artystyczną utworów, w tym wartość kompozycji muzycznych
 Sposób wykonania prezentowanych utworów
 Dobór repertuaru
 Premiowanie piosenek nowych (autorskich)
Poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki.
W poszczególnych kategoriach przyznano odrębne nagrody i wyróżnienia.
I kategoria (kl. I-III)
NAGRODY:
 1 miejsce – Natalia Wiechowska - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
 2 miejsce – Jakub Markus - Szkoła Podstawowa w Piekarach
 3 miejsce – Ada Rudzińska - ZSP Nr 3 w Żyrardowie
WYRÓŻNIENIA:
 Natalia Fibich - ZSP Nr 6 w Żyrardowie
 Zuzanna Dropińska – zgłoszenie indywidualne
II kategoria (kl. IV-VI)
NAGRODY:
 1 miejsce – Natalia Kasprowicz - Szkoła Podstawowa w Piekarach
 2 miejsce – Hanna Olak – Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej
WYRÓŻNIENIA:
 Julia Woźniak - ZSP Nr 6 w Żyrardowie
 Klaudia Woszczyk – Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
 Julia Szmigiel – Szkoła Podstawowa w Michałowie
Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uhonorowane zostały również placówki. Nagrody ufundował Starosta Powiatu Żyrardowskiego P. Wojciech Szustakiewicz. Organizatorem Festiwalu jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie.
Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie