XXV Powiatowy Festiwal Piosenki DzieciĘcej

W pierwszej kategorii wiekowej (klasy I-III)
I MIEJSCE:
Julia Kwaczyńska – Szkoła Podstawowa w Piekarach
II MIEJSCE:
Wojciech Kowalik – zgłoszenie indywidualne
III MIEJSCE:
Julia Małkiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie
WYRÓŻNIENIA:
Kornelia Prusik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej (Filia Korabiewice)
Pola Majewska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie
Hanna Nowakowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej
Kornelia Boczkowska – zgłoszenie indywidualne


W drugiej kategorii wiekowej (klasy IV-VI)
I MIEJSCE:
Anna Jankowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Maklakiewicza w Mszczonowie
II MIEJSCE:
Magdalena Lechniak – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie
Emil Dębski – Szkoła Podstawowa w Osuchowie
III MIEJSCE:
Dawid Boguszewski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie
Zofia Świder – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie
Dominika Głośniak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie
WYRÓŻNIENIA:
Gabriela Wardziak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie
Kalina Knińska – Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Żyrardowie
Barbara Kmieciak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej
Karina Pieniążek – Szkoła Podstawowa w Piekarach
Maria Rogala – zgłoszenie indywidualne


W trzeciej kategorii wiekowej (klasy VII-VIII)
I MIEJSCE :
Patrycja Kulicka – Szkoła Podstawowa im. Jana Maklakiewicza w Mszczonowie
II MIEJSCE:
Maja Borowiec – Szkoła Podstawowa w Piekarach
III MIEJSCE:
Agata Pleśnierowicz – Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie
Maja Strzelecka – zgłoszenie indywidualne
WYRÓŻNIENIE:
Michał Olborski – Szkoła Podstawowa w Osuchowie


Komisja gratuluje laureatom! Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego Pana Krzysztofa Dziwisza. W imieniu Prezydenta nagrody wręczył jego zastępca Pan Adam Lemiesz - wiceprezydent Miasta Żyrardowa, a także (w imieniu Starosty) Pan Stanisław Nalej - Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego. Dziękujemy!