MASKARADA wyrÓŻniona na Festiwalu SPAT

W festiwalu obok teatru MASKARADA wzięli udział wszyscy miłośnicy amatorskiego teatru, gdzie głównym celem była integracja amatorskiego ruchu teatralnego, wymiana doświadczeń i wspieranie edukacji szkolnej wykraczającej poza ramy oficjalnych programów nauczania, odkrywanie na nowo arcydzieł literatury światowej i ich nowa oryginalna adaptacja. Festiwal podnosił sprawy ważne dla młodego człowieka stwarzając dialog między widzem, a aktorem podczas dobrej i twórczej zabawy teatrem.