JaŚ nagrodzony w warszawie

Komisja oceniła 1055 prac, które napłynęły na konkurs z 60 placówek. Nagrodzono 30 prac a wystawę zakwalifikowano 176. Wśród laureatów konkursu znalazł się Jan Latek, lat 7 -  z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, który namalował Stadion Narodowy. Jaś uczęszcza na zajęcia Dziecięcej Akademii Plastycznej od dwóch lat i ma na swoim koncie wiele nagród. Opiekunem Jasia Jest Bożena Liszewska.

9 kwietnia w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy i wręczeniem nagród. Na wystawie pokonkursowej znalazły się równie ż prace innych wychowanków p. Bożeny Liszewskiej: Kamili Kałużnej, Wiktorii Bonikowskiej, Klaudii Świątek, Wiktora Lewandowskiego i Patrycji Sokołowskiej. Wystawa czynna będzie do połowy maja.