KONCERT ŚWIĄTECZNY

Znakomicie akompaniował MłoDeK Band. Na zakończenie koncertu nastąpiła prezentacja Kalendarza na Rok 2023 z pracami uczestników zajęć plastycznych oraz wręczenie słodkiego prezentu i życzenia złożone przez Starostę Żyrardowskiego. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom Młodzieżowego Domu Kultury za włożony wysiłek w przygotowanie tego wyjątkowego koncertu! Dziękujemy także pracownikom Centrum Kultury za obsługę techniczną i wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia! To był wyjątkowy wieczór, a wszyscy mali Artyści godni podziwu.