XXII MaŁy Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka"

Protokół z przebiegu eliminacji gminnych Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego "Mała Syrenka" - GMINA ŻYRARDÓW

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z gminy Żyrardów. Do etapu gminnego zgłosiło się 26 recytatorów ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 3, 4 i 6 w Żyrardowie, Państwowej Szkoły Muzycznej i Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.
Komisja w składzie:
1. Anna Smolarek – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – przewodnicząca
2. Bożena Liszewska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie
3. Maciej Klociński - kulturoznawca
4. Agnieszka Kaźmierczak – kierownik działu Mł.D.K. w Żyrardowie - sekretarz
w dniu 8 kwietnia b.r. po zapoznaniu się ze zgłoszonymi prezentacjami wierszy i fragmentów prozy na nośnikach elektronicznych, postanowiła do etapu powiatowego wytypować 12 recytatorów:

Kl. I – III
1. Róża Kotarska - SP Nr 4 w Żyrardowie, n. Joanna Wojciechowska
2. Wiktoria Śliwa - SP Nr 4 w Żyrardowie, n. Joanna Wojciechowska
3. Helena Litewnicka - SP Nr 1 w Żyrardowie, Małgorzata Litewnicka
4. Amelia Maciejczyk - SP Nr 1 w Żyrardowie, n. Beata Osuchowska
5. Tadeusz Niewiadomski - SP Nr 6 w Żyrardowie, n. Małgorzata Dymecka
6. Maja Owczarek - SP Nr 6 w Żyrardowie, n. Ewa Szklarska
7. Cezary Niewiadomski – Mł.D.K. w Żyrardowie, n. Ewa Szklarska

Kl. IV – VI
1. Małgorzata Gnacińska - SP Nr 3 w Żyrardowie, n. Sylwia Gnatejek-Gnacińska
2. Lena Stankiewicz - SP Nr 3 w Żyrardowie, n. Anita Górzan
3. Cezary Koźlicki – Mł.D.K. w Żyrardowie, n. Ewa Szklarska
4. Ryszard Litewnicki - Mł.D.K. w Żyrardowie, n. Grażyna Beliniak
5. Zofia Niewiadomska - Mł.D.K. w Żyrardowie, n. Grażyna Beliniak

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci zostaną nagrodzeni książkami. Konkurs jest sponsorowany przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego – Krzysztofa Dziwisza. NAGRODY będzie można odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15 w dniach od 19 kwietnia do 23 kwietnia 2021r. w godz. 9:00-18:00. Zapraszamy!