ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH

Tematyka prac związana była z tradycjami, zwyczajami, świętami typowo polskimi takimi jak np.: Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki, Marzanna, Lajkonik, Kulig, Hejnał Mariacki itp. W tegorocznym konkursie udział wzięło 1154 dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat ze szkół wszystkich typów i placówek wychowania pozaszkolnego. Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Dąbrowska
Członkowie: Jadwiga Ruzikowska, Hanna Stefańska, Jan Wyżykowski
oceniła 701 prac, które napłynęły na konkurs z 27 placówek. Dużo nadesłanych na konkurs prac nie spełniało wymogów regulaminu - dotyczyło to zwłaszcza formatu prac jak i wieku uczestników. Na wystawę zakwalifikowano 160 prac, w tym nagrodzono 30 prac.
Uczestnicy Dziecięcej Akademii Plastycznej po raz kolejny zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Dwie wychowanki: Hanna Mika,l.8 i Emilia Kwiatkowska, l.8 otrzymały nagrody, a prace Jakuba Światlaka, Kamili Kałużnej, Oliwii Łapińskiej zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbyło się na początku kwietnia w ogrodzie zimowym Pałacu Młodzieży w Warszawie. Wystawę można zwiedzać do końca lutego.