KONKURS PLASTYCZNY "ZIMOWE OPOWIEŚCI" ROZSTRZYGNIĘTY

W realizowanych publikacjach Stowarzyszenie pokazuje, jak istotną rolę w twórczości artystów, w tym również tych najwybitniejszych, odgrywała przyroda. Założeniem autorów było stworzenie publikacji, która pokazuje drogę kształtowania równowagi i harmonii oraz szacunku dla różnorodności biologicznej. Zrównoważony rozwój cywilizacji może mieć przecież miejsce tylko w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. W ubiegłym roku laureaci konkursu otrzymywali publikację "Kraina ostatniego tura". Obecny projekt to również kolejna próba zaktywizowania społeczeństwa Mazowsza Zachodniego do troski o ochronę gatunkową roślin i zwierząt oraz prowokowania do działań ekologicznych na tym terenie. Zamierzenia te spotkały się ze zrozumieniem, akceptacją i wsparciem finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki tej instytucji powstało już trzecie wydawnictwo z planowanej serii. Wszyscy uczestnicy podsumowania konkursu oraz ich opiekunowie zostali nagrodzeni oprócz regulaminowych nagród i dyplomów właśnie albumami "Muzyka Chopina w szumie Mazowieckich wierzb". Wszystkie dotychczasowe publikacje Stowarzyszenia w wersji elektronicznej można oglądać na stronie www.stowarzyszeniedziedzictwo.pl

Gratulujemy młodym artystom - laureatom konkursu i ich opiekunom wysokiego poziomu prac, jednocześnie składamy podziękowania za ciekawe doznania artystyczne i życzymy kolejnych udanych projektów.