E PUAP

Szanowni Państwo!

System ePUAP umożliwia wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy instytucjami publicznymi i obywatelami z uwzględnieniem wymagań otwartości, bezpieczeństwa, neutralności technologicznej oraz wymagań procedur urzędowych. Aby pismo drogą elektroniczną podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym w pierwszej kolejności należy założyć konto na epuap.gov.pl

Adres naszej skrzynki na platformie Epuap:
AE:PL-32317-28108-DIUCB-18

W następnej kolejności należy:

Zalogować się do systemu ePUAP - pod adresem https://epuap.gov.pl
Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do strony ePUAP - Katalog Usług.
W Katalogu Usług w oparciu o kryterium podziału terytorialnego należy wybrać z listy usługodawcę: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie lub wpisać miejscowość Żyrardów lub kod 96-300.
Pod nazwą instytucji usługodawcy znajduje się lista dostępnych usług.

Wybrany formularz należy wypełnić. Po zakończeniu pracy z formularzem należy wybrać opcję: Zapisz
Jeśli dany wniosek wymaga uwierzytelnienia przez profil zaufany lub podpis elektroniczny - należy dodatkowo użyć opcji Podpis. Po wysłaniu wniosku, system ePUAP generuje automatycznie dla osoby wysyłającej elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia wniosku.

Instrukcje użytkownika znajdują się w dziale Pomoc na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc