WYDARZENIA - ROK 2023

Powiatowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej AKCENT - 9 listopada (czwartek) 2023r.

Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej - 10 listopada (piątek) 2023r.

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Fotograficznego - 24 listopada (piątek) 2023r.

Koncert Świateczny Wychowanków Mł.D.K. - 15 grudnia (piątek) 2023r.