WYDARZENIA - ROK 2023

Powiatowy Festiwal Miniatur Teatralnych: 26 kwietnia g. 10:00
Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli – wernisaż: 30 maja 2023r.
Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej "Śpiewa Lala, śpiewa Miś" - 5 czerwca o g. 10:00-15:00