ŻYCIE BAJKĄ JEST

Komisja powołana przez organizatorów oceniła prace w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej. Na literacką część konkursu wpłynęło 230 prac w tym 112 utworów pisanych prozą i 118 utworów poetyckich, a na plastyczną wpłynęło 1034 prac plastycznych i 34 grafiki komputerowe.

Nie zabrakło też prac plastycznych z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, których autorzy docenieni zostali przez komisję. Wyróżnienie w kat. kl.I – III otrzymała Hanna Podoba (lat 8), a nagrodę w kat. IV - VI zdobyła Kinga Bazyluk (lat 12). Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy przyznano: Alicji Orzechowskiej (lat 8), Antoninie Tomsohn (lat 9), Kamilowi Nartowskiemu (lat 12).

Wszyscy laureaci są wychowankami Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Mł.D.K. i pracują pod opieką Bożeny Liszewskiej. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac składamy wyrazy uznania i życzymy dalszych sukcesów.