SzczĘŚliwa "ZŁota nutka"

Tegorocznym motywem przewodnim X edycji Festiwalu były „Najpiękniejsze polskie piosenki o miłości”. Komisja powołana przez Organizatora do przesłuchań finałowych zakwalifikowała 36 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Podczas prezentacji oceniano: interpretację utworów, muzykalność, ruch sceniczny oraz ogólny wyraz artystyczny.

W tym roku Młodzieżowy Dom Kultury miał bardzo silna reprezentację. Zofia Świder – uczestniczka zespołu wokalnego „Szałaputy” działającego pod opieką Urszuli Izdebskiej i Aleksandry Rudzińskiej pięknie zaprezentowała się na grójeckiej scenie z piosenką „Serca to dzwony i dzwonki” z rep. zespołu Bahamas, wyśpiewując sobie III miejsce. W swojej kategorii wiekowej III miejsce zajęła również Julia Ksit, która uczęszcza na zajęcia wokalne prowadzone przez Panią Agnieszkę Orzechowską.

Natomiast zespół wokalny „Frajda” w składzie: Zuzanna Dropińska, Zuzanna Marczak, Ada Rudzińska i Paula Waszczuk wykonał piosenkę „Serce nie sługa” z repertuaru Ani Dąbrowskiej zdobywając wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem zespołu „Frajda” jest Aleksandra Rudzińska. Należy zaznaczyć, iż dziewczęta były najmłodszymi uczestniczkami w swojej kategorii wiekowej.

W podsumowaniu festiwalu przewodnicząca jury podkreśliła bardzo wysoki poziom prezentacji, co jeszcze bardziej podwyższyło rangę festiwalu.

Życzymy wszystkim wykonawcom dalszych sukcesów wokalnych na scenach muzycznych!