Powiatowy Festiwal Miniatur Teatralnych

Każdy z zespołów zaprezentował wiersz. Jury w składzie:
- Bożena Liszewska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, plastyk
- Hanna Fibich – instruktor teatru
- Sławomir Nalej – muzyk
po wysłuchaniu prezentacji postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
                                   
NAGRODY:
„Super Boys” – Szkoła Podstawowa w Piekarach
„Integrusie” - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żyrardowie


WYRÓŻNIENIA

„Drużyna Dziadka” - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie
„Pierwszaki z Jedynki” - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie
„Koala i Przyjaciele” - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie

Jury gratuluje wszystkim wykonawcom wysokiego poziomu prezentacji.

Patronat nad Festiwalem objęli:
Starosta Powiatu Żyrardowskiego
Prezydent Miasta Żyrardowa

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez podmioty, które objęły patronat nad Festiwalem.

Organizatorami Festiwalu są:
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Urząd Miasta Żyrardowa
Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie