Sukcesy plastyczne na zakoŃczenie roku

Konkurs skierowany był do uczniów klas I–III szkół podstawowych. Do organizatorów napłynęło 407 prac z 62 placówek. Wszystkie wyróżniały się starannym wykonaniem, pomysłowością, użyciem ciekawych technik plastycznych. Autorzy nagrodzonych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostały przesłane pocztą na wskazane przez uczestników adresy.

Wśród laureatów znalazła się Olga Zajdel (lat 9) z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie (op. Bożena Liszewska). W związku z sytuacją epidemiologiczną podsumowanie konkursu odbyło się w formie on-line. Organizatorzy podziękowali za udział wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom, a laureatom złożyli gratulacje. Szczegóły dotyczące Konkursu są dostępne na witrynie internetowej placówki:

https://zspgieraltowice.pl/szkola/jesien-w-oczach-dziecka-rozstrzygniecie-konkursu/

Podsumowany został również VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Jesienne Klimaty" zorganizowany przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w. Warszawie. Tegoroczna edycja konkursu realizowana była pod hasłem "Jesień w deszczu". Również i w tym konkursie zaznaczyli swoją obecność wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Nadia Mówińska (l.8) i Nadia Wasilewska (l.8) z Dziecięcej Akademii Plastycznej (op. Bożena Liszewska) zostały laureatkami zdobywając III miejsce ex-aequo.

W związku z dużą liczbą nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wyróżnili również prace, które mimo, że nie zostały nagrodzone, są wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. Uroczysta gala odbyła się w formie online. Materiał video opublikowany jest na stronie internetowej organizatora:

http://mdk.zwpek.pl/2021/11/18/gala-vi-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-jesienne-klimaty-w-deszczu/