RADA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście naszą placówkę oraz Radę Rodziców. Dzięki Waszym wpłatom miesięcznym, semestralnym, rocznym na Radę Rodziców mogliśmy zrealizować założone cele, zorganizować zabawy i konkursy oraz zapewnić materiały dydaktyczne wychowankom.

W Młodzieżowym Domu Kulttury w Żyrardowie uchwalone zostały następujące wysokości składek dla wychowanków uczęszczających na poszczególne zajęcia w placówce:
Klub Myszki Miki - 70miesięcznie
Zajęcia artystyczne grupowe: taneczne, plastyczne, wokalne, teatralne - 10miesięcznie
Zajęcia instrumentalne: perkusyjne, umuzykalniające, gitarowe - 40miesięcznie
Klub "Młodzi Informatycy" - 50miesięcznie

Język angielski - 300 zł za semestr (składka semestralna 300 zł lub roczna 600 zł).
W przypadku uczestnictwa dwojga dzieci na lektoraty języka angielskiego - zniżka: składka semestralna 275 zł (roczna składka 550 zł). Dla trojga dzieci zniżka: składka semestralna 250 zł (roczna składka 500 zł). Zniżka obowiązuje na każde dziecko uczęszczające na lektoraty języka angielskiego.

 

Mając na uwadze potrzeby rodzin wielodzietnych, Rada Rodziców wprowadziła uglę dla Dużych Rodzin 3+. Za okazaniem Karty Dużej Rodziny będzie można uzyskać ulgę 20% od składek za zajęcia informatyczne oraz lektoraty języka angielskiego. Ulga będzie przysługiwała od 1 września 2024r.


Składki można regulować osobiście lub przelewem.

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie

PKO BP O/ ŻYRARDÓW 61 1020 1055 0000 9302 0015 5861
(w tytule przelewu prosimy wskazać imię i nazwisko wychowanka oraz rodzaj zajęć)

Kasa czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

 

Dodatkowe informacje: tel. 46 855-45-14, e-mail: mlodek@vp.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Stanisława Moniuszki 15

Regulamin Rady Rodziców